Potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do oddziału sportowego/dwujęzycznego
Dodane przez kgfusion dnia 07/01/2020 12:47
Prosimy rodziców/prawnych opiekunów o potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do oddziału sportowego/dwujęzycznego do dnia 02.07.2020 r. w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie szkoły lub jego skanu przesłanego na adres e-mail szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału dwujęzycznego
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego

Dyrektor szkoły