REKRUTACJA - ODDZIAŁY SPORTOWE I DWUJĘZYCZNY
Dodane przez kgfusion dnia 06/15/2020 09:51
Dotyczy uczniów klas III i VI biorących udział w rekrutacji

Informuję, że zgodnie ze zmienionym harmonogramem rekrutacji (powodowane COVID-19), wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego w klasie siódmej oraz sprawdzianu sprawności fizycznej do oddziału sportowego w klasie czwartej i siódmej zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń dyrektora szkoły (zamykanej).
Wyniki zdających uczniów są kodowane; do odczytania należy znać przydzielony kod.

Dyrektor Szkoły