"Matematyka w domu"
Dodane przez kgfusion dnia 03/15/2020 19:57
W poniedziałek 16.03.2020 r. zapraszam wszystkich uczniów klasy 5c, 6b, 7c i 8b do uczestnictwa w pierwszych zajęciach „Matematyka w domu”. Proszę o rzetelne wykonanie wszystkich poleceń zawartych w zakładce
ZADANIE DOMOWE w e-dzienniku. Przewodniczących klas proszę o sprawdzenie, czy wszyscy koledzy z klasy mają dostęp do e-dziennika i zgłoszenie do mnie ewentualnych braków dostępu.

Mariola RuparZapraszamy wszystkich uczniów klasy ósmych do rozwiązywania przykładowych zadań egzaminacyjnych zamieszczonych w podanym zestawie.

Nauczyciele matematyki

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY