Materiały do matematyki
Dodane przez kgfusion dnia 03/13/2020 15:22
Zgodnie z zaleceniem MEN nauczyciele matematyki SP Nr 2 w Strzyżowie będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Przede wszystkim tym, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty. Materiały będą zamieszczane na stronie szkoły w KĄCIKU MATEMATYCZNYM oraz w dzienniku elektronicznym (w zakładce ZADANIA DOMOWE).
Uczniowie powinni zapoznawać się z zadaniami i rozwiązywać je zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez swoich nauczycieli, począwszy od 16 marca.